SỐ HIỆU 938/QĐ-HVN
TRÍCH YẾU Ban hành Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
CHUYÊN MỤC Quy định
NGÀY BAN HÀNH 28/03/2019
NGÀY HIỆU LỰC 28/03/2019
LĨNH VỰC Giáo dục
ĐƠN VỊ BAN HÀNH Học viện
NGƯỜI KÝ Phạm Văn Cường
TỆP ĐÍNH KÈM Quyet dinh ban hanh quan ly_VBCC.rar