SỐ HIỆU 19/2017/TT-BGDĐT
TRÍCH YẾU Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
CHUYÊN MỤC Thông tư
NGÀY BAN HÀNH 28/07/2017
NGÀY HIỆU LỰC 12/09/2017
LĨNH VỰC Giáo dục
ĐƠN VỊ BAN HÀNH Bộ GD&ĐT
NGƯỜI KÝ Phạm Mạnh Hùng
TỆP ĐÍNH KÈM 19-BGDDT.signed.pdf