SỐ HIỆU 03/2018/TT-BGDĐT
TRÍCH YẾU Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật
CHUYÊN MỤC Thông tư
NGÀY BAN HÀNH 29/01/2018
NGÀY HIỆU LỰC 16/03/2018
LĨNH VỰC Giáo dục
ĐƠN VỊ BAN HÀNH Bộ GD&ĐT
NGƯỜI KÝ Nguyễn Thị Nghĩa
TỆP ĐÍNH KÈM 03-BGDDT.signed.pdf