SỐ HIỆU 06/2018/TT-BGDĐT
TRÍCH YẾU Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
CHUYÊN MỤC Quy định
NGÀY BAN HÀNH 28/02/2018
NGÀY HIỆU LỰC 15/04/2018
LĨNH VỰC Giáo dục
ĐƠN VỊ BAN HÀNH Bộ GD&ĐT
NGƯỜI KÝ Nguyễn Văn Phúc
TỆP ĐÍNH KÈM 06-BGDDT.signed.pdf