THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU CỦA MÔ HÌNH TRỒNG HỒNG KHÔNG HẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế khu vực nông thôn là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước trong nhiều năm qua nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, người dân khu vực miền núi và nông thôn góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, miền, các dân tộc và các nhóm dân cư; đây cũng là mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc mà Việt Nam đã ký kết.

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-KTHT-GN ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Mô hình trồng hồng tại Bắc Kạn” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2020. Viện Kinh tế và Phát triển đã kết hợp với 2 xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn là: Xã Đồng Lạc và xã Ngọc Phái thực hiện mô hình Trồng Hồng không hạt với tổng số hộ tham gia là 43 hộ bao gồm các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các mục tiêu chính của mô hình là: Tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; Thay đổi tư duy người dân trong sản xuất mang tính nhỏ lẻ tự cung tự cấp, hướng đến sản xuất ra sản phẩm mang tính hàng hóa và đặc sản, có giá trị kinh tế; nâng cao nhận thức và phương thức sản xuất; Trên cơ sở thành công mô hình này sẽ giúp cho các hộ nghèo ở các thôn, xã, trên địa bàn huyện và các địa phương khác tham quan học tập và nhân rộng cho những năm sau…

Đến nay mô hình đã tổ chức sơ kết với những kết quả cụ thể như: Tổ chức các đợt tập huấn về kiến thức sản xuất và tư duy thị trường; Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm ở các mô hình thành công; Cấp phát hỗ trợ Giống, phân bón và vật tư phục vụ sản xuất.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Hiện nay cây trồng đã được các hộ nhận, tổ chức trồng và được đánh giá là phát triển tốt. Mô hình cũng đã được bàn giao cho uỷ ban nhân dân các xã để phối hợp tổ chức theo dõi và quản lý. Dự ước kinh tế mỗi cây trồng cho khoảng 30 – 50 kg quả trong thời kỳ thu hoạch và ước tĩnh lợi nhuận tính trên ha đạt 350 triệu đồng/năm.

Đây sẽ là tiền đề quan trọng để các địa phương nơi triển khai mô hình phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

 

 Tác giả

Văn Thắng