THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

NĂM 2021

 

          Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về trình độ sản xuất, chế biến, kinh doanh, vận hành, quản lý doanh nghiệp cho đội ngũ chủ doanh nghiệp, người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; Viện Kinh tế và Phát triển - Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức các khoá tập huấn, đào tạo các chuyên đề về Quản trị kinh doanh và Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Nội dung dự kiến thời gian tổ chức thực hiện như sau:

STT

Địa điểm

Thời gian thực hiện

(dự kiến)

Ghi chú

I

Khoá Quản trị kinh doanh

 

 

1

Hậu Giang

Tháng 7,8/2021

 

2

Hưng Yên

Tháng 6,7/2021

 

II

Khoá Trực tiếp tại Doanh nghiệp sản xuất, chế biến

 

 

1

Bình Định

Tháng 7,8,9,10/2021

 

2

Bắc Giang

Tháng 8/2021

 

3

Vĩnh Phúc

Tháng 9/2021

 

4

Lào Cai

Tháng 6,7,8/2021

 

5

Sơn La

Tháng 8,9/2021

 

            Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh nên lịch tổ chức có thể linh hoạt theo điều kiện hoạt động của Doanh nghiệp và điều kiện mở cửa ở các địa phương.

           Đối tượng: Cán bộ quản lý và người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

           Kinh phí tổ chức các lớp thực hiện trên cơ sở Thông tư số 05/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đơn vị cũng rất mong muốn được các tổ chức, cá nhân, nhà tài trợ hỗ trợ một phần kinh phí để cùng tổ chức thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khối doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp.

          Kính đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp và các Doanh nghiệp tham gia thực hiện theo thông báo này./.

 

Viện Kinh tế và Phát triển